Top manažment

Ivan riaditeľ riadenia kontroly

O programe
Urob
správny
krok

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Motivujúce na mojej práci je, že získané vedomosti z informačných technológií využívam na riadenie reálnych výrobných procesov pomocou zberu a spracovania reálnych dát pre počítačovú simuláciu týchto procesov. Zároveň je úžasné, že tieto vedomosti viem využiť nielen v rôznych chemických, biotechnologických a biomedicínskych procesoch, ale aj pri manažérskych úlohách. Zaradíš sa medzi špičkových "ajťákov", lebo okrem ovládania štandardných informačných technológií, získaš znalosti v oblasti chemických, biochemických, farmaceutických a potravinárskych procesov.

Uplatnenie:
  • zavádzanie a využívanie automatizácie v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle
  • aplikácia informačných technológií v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle
  • riadenie od najjednoduchších technologických procesov až po manažment podnikov
  • aplikácia znalostí v oblasti profesionálnych operačných systémov, programovacích jazykov, databázových systémov a web technológií v podnikoch

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • informačné techológie
  • inžinierska informatika
  • výrobný a riadiaci proces od A po Z
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prečo sa pridať k nám
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok