Lieky budúcnosti

Jana Vývoj inovatívnych liekov

O programe
Posuň hranice
medicíny

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

Splnilo sa mi moje želanie pracovať v modernom farmaceutickom priemysle a posúvať hranice záchrany ľudského života. Vďaka tomuto študijnému programu som získala komplexné znalosti v priemyselnej, medicínskej, farmaceutickej a laboratórnej praxi, ktoré som potom využila na prípravu nových inovatívnych liečiv z prírodných zdrojov. Ovládam základné princípy a techniky práce v rôznych typoch biochemických, biofyzikálnych, farmaceutických laboratórií. Veľmi som v praxi využila aj získanú znalosť posúdenia základných chemických vlastností a biologických účinkov vyrobených syntetických a prírodných látok.

Uplatnenie:
 • výroba a predaj biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií
 • operátor klinických prístrojov v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle
 • výroba a spracovanie biopalív, prírodných a syntetických biopolymérov
 • výroba nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel
 • kontrola kvality farmaceutických produktov vo farmaceutickom priemysle
 • návrh a prípravy potenciálnych liečiv a počítačovej predikcie vhodných liečiv s cielenými vlastnosťami

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

 
 • operátor klinických prístrojov
 • biochemická a toxikologická analýza látok
 • zdravotníctvo
 • farmaceutický priemysel
 • spracovanie biopalív
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prečo sa pridať k nám
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok