Lieky budúcnosti

Jana Vývoj inovatívnych liekov

O programe
Posuň hranice
medicíny

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

Splnilo sa mi moje želanie pracovať v modernom farmaceutickom priemysle a posúvať hranice záchrany ľudského života. Vďaka tomuto študijnému programu som získala komplexné znalosti v priemyselnej, medicínskej, farmaceutickej a laboratórnej praxi, ktoré som potom využila na prípravu nových inovatívnych liečiv z prírodných zdrojov. Ovládam základné princípy a techniky práce v rôznych typoch biochemických, biofyzikálnych, farmaceutických laboratórií. Veľmi som v praxi využila aj získanú znalosť posúdenia základných chemických vlastností a biologických účinkov vyrobených syntetických a prírodných látok.

Uplatnenie:
 • výroba a predaj biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií
 • operátor klinických prístrojov v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle
 • výroba a spracovanie biopalív, prírodných a syntetických biopolymérov
 • výroba nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel
 • kontrola kvality farmaceutických produktov vo farmaceutickom priemysle
 • návrh a prípravy potenciálnych liečiv a počítačovej predikcie vhodných liečiv s cielenými vlastnosťami
FCHPT_Biochemia_1080x200_citat_001

FCHPT_Biochemia-2_1080x200_citat

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

 
 • operátor klinických prístrojov
 • biochemická a toxikologická analýza látok
 • zdravotníctvo
 • farmaceutický priemysel
 • spracovanie biopalív

Lepšie raz vidieť
ako 100x počuť
Galéria študijného
programu

POSUŇ HRANICE MEDICÍNY

Študuj najlepšiu školu

Biochémia je vedný obor, ktorý sa zaoberá aj závažnými problémami, akými sú civilizačné ochorenia, či v poslednej dobe narastajúca hrozba mikroorganizmov rezistentných voči antibiotikám. Svojim dielikom do skladačky vo výskume génov, proteínov a mikroorganizmov pritom prispeli aj naši študenti a vedeckí pracovníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Prečítajte si viac

KAM NA VÝŠKU

Študuj najlepšiu školu

Maturuješ a nevieš kam ďalej? Ukážeme Ti, ako prebieha štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

JA SOM SI VYBRAL. A NEĽUTUJEM!

Študuj najlepšiu školu

Teraz ti poviem, prečo je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie najlepšia voľba. Môžeš sa totiž venovať neuveriteľnému množstvu vecí a byť profesionálom v najrôznejších oblastiach vo svete vedy a priemyslu. Ak ťa zaujíma ekológia, životné prostredie, projekt zelených fabrík a čistej vody, ak chceš sledovať vírusy v odpadovej vode a predikovať príchod pandémie, potom je naša fakulta tou správnou voľbou!

Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prihlás sa na štúdium
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok