Biotechnológie

Marek vedúci výskumu

O programe
Buď
hrdý
na seba

Biotechnológia

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto študijného programu mám zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu a na vedeckú prácu vo výskumných ústavoch zameraných na biotechnológie a potravinárstvo. Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.

Uplatnenie:
  • biotechnológie v medicíne a vo farmácii – výroba antibiotík a iných liečiv
  • výroba organických kyselín, tukov, pigmentov
  • biokonverzie a biotransformácie s dôrazom na výrobu vôní a senzoricky aktívnych zlúčenín
  • biopalivá pre automobily
  • environmentálna biotechnológia s dôrazom na mikrobiálny rozklad znečisťujúcich látok

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • bioplasty
  • zelená chémia
  • medicína
  • potravinárstvo
  • výroba a vývoj liečiv

Lepšie raz vidieť
ako 100x počuť
Galéria študijného
programu

BUĎ HRDÝ NA SEBA

Študuj najlepšiu školu

Biotechnológia je moderná veda, ktorá využíva mikroorganizmy a enzýmy na produkciu látok, určených najmä pre chemický alebo farmaceutický priemysel. Inováciám v tejto oblasti sa pritom venujú aj výskumníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí sa zaoberajú hneď niekoľkými zaujímavými projektmi.

Prečítajte si viac

KAM NA VÝŠKU

Študuj najlepšiu školu

Maturuješ a nevieš kam ďalej? Ukážeme Ti, ako prebieha štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prihlás sa na štúdium
2. KOLO PRIHLÁŠOK
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok