Biotechnológie

Marek vedúci výskumu

O programe
Buď
hrdý
na seba

Biotechnológia

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto študijného programu mám zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu a na vedeckú prácu vo výskumných ústavoch zameraných na biotechnológie a potravinárstvo. Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.

Uplatnenie:
  • biotechnológie v medicíne a vo farmácii – výroba antibiotík a iných liečiv
  • výroba organických kyselín, tukov, pigmentov
  • biokonverzie a biotransformácie s dôrazom na výrobu vôní a senzoricky aktívnych zlúčenín
  • biopalivá pre automobily
  • environmentálna biotechnológia s dôrazom na mikrobiálny rozklad znečisťujúcich látok

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • bioplasty
  • zelená chémia
  • medicína
  • potravinárstvo
  • výroba a vývoj liečiv
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prečo sa pridať k nám
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok