Chceš byť výnimočný?
Poď na najlepšiu technickú fakultu!

 • Pozvanie dekana na exkurziu v špičkových laboratóriách so študentami, ktorí snívajú o objavoch budúcnosti.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) v Bratislave už 10 rokov po sebe získala v nezávislom hodnotení v rebríčku ARRA ocenenie NAJLEPŠIA technická fakulta na Slovensku. A viete prečo? Odpoveď je jednoduchá: tu sa každý študent stane výnimočný. Prekvapia ho možnosti, aké fakulta ponúka. Prekvapí ho, aké získa vedomosti.

„FCHPT je jednou zo siedmich fakúlt STU. Je plná ambicióznych mladých ľudí, ktorí už niečo dokázali. Medzi našimi absolventmi máme mnoho úspešných vedcov, manažérov, dokonca aj politikov. Takže tí, ktorí k nám prídu študovať, určite budú spokojní,“ hovorí dekan fakulty Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
 
 • Fakulta daruje študentom rok doučovania
Študijných programov je podľa jeho slov veľa. Sú v troch stupňoch: bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. „Bakalárskych je päť, ale máme aj tzv. Konverzné štúdium,“ pripomína dekan s tým, že je určené študentom, ktorí v prípade, že nezvládajú problematiku riadneho 3-ročného bakalárskeho štúdia, môžu sa prehlásiť na štvorročné štúdium, kde sa v prvom roku doučia základné informácie z chémie, fyziky a matematiky. Jeden školský rok teda môžu bezplatne navštevovať školu, kde sa zdokonalia a potom môžu plynule v bakalárskom štúdiu pokračovať. Unikátne študijné programy sú na http://www.najlepsiaskola.sk/co-mozes-studovat/.
 
 • Kompatibilní euroinžinieri do celého sveta
Absolventi po ukončení štúdia získajú podľa slov dekana samozrejme nielen diplom inžiniera, ale teraz aj diplom „euroinžiniera“ (EUR ING), čiže „eurobakalára“. To znamená, že s diplomom práve z tejto fakulty sa môžu dostať do celého sveta. Ide o európsky certifikát, vďaka ktorému Európska federácia národných inžinierskych asociácií (FEANI) uznáva úroveň absolventa za kompatibilnú s európskou úrovňou.
 
 • Tvorivá cesta do budúcnosti
Cieľom prestížnych študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa je rozvíjať u každého študenta jeho tvorivé schopnosti, potrebné na riešenie úloh v praxi. Vzdelanie a odbornosť sa tu získa so zárukou perspektívnej budúcnosti. Mladý inžinier sa po vyjdení z tejto školy nemusí báť o zamestnanie, ale bude si môcť vyberať, kde sa zamestná! Nájde si uplatnenie v priemysle i vede. V chémii, potravinárstve, farmácií, biotechnologických firmách i podnikoch, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia.
 
 • Maturanti ako vizionári
Študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia Jakub Paškevič už teraz robí vedeckú prácu na pôde univerzitného laboratória. V akváriu kultivuje invazívny druh sasaniek, čo sú solitérne polypy väčších rozmerov než drobné koraly, ktoré dokážu prežiť v náročných podmienkach. Majú poslúžiť projektu, ktorý skúma vplyv nanoplastov na životné prostredie. „My hľadáme práve spôsob, aby sme to dokázali zistiť, poprípade odstrániť,“ vysvetľuje Jakub Paškevič s tým, že maturantom svoju fakultu odporúča, ale treba mať pevné nervy. „Zároveň ak majú svoju víziu, tak je to asi najlepšie,“ tvrdí.
 
 • Skúmajú najväčšie slovenské bohatstvo
Procesmi a technológiami ochrany životného prostredia a najmä kvalitou vody sa už 30 rokov zaoberajú v laboratóriu na Oddelení environmentálneho inžinierstva. Vedúci Prof. Ing. Miroslav Drtil, PhD. v tejto súvislosti zdôrazňuje že Slovensko má jedinú dôležitú nerastnú surovinu, ktorú ešte v budúcnosti určite oceníme a to je obrovské množstvo kvalitnej vody.
 
 • Unikátne programy pre lepší život na našej planéte
Na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva navrhujú chemickí inžinieri najrôznejšie chemické výrobky. Od hliníka, cez bioetanol, farmaceutiká, po cement...všetko. „Našou úlohou je navrhnúť celý proces chemickej výroby tak, aby bežal ako hodinky. Čiže musí bežať bezpečne a s minimálnym dopadom na životné prostredie,“ hovorí odborný asistent Ing. Michal Gramblička, PhD. Študenti teda môžu urobiť veľa pre to, aby urobili svet lepším. Každý program na fakulte je unikátny a špecifický.
 
 • Patentovaný robot a špičkové zariadenia
Na Oddelení dreva, celulózy a papiera doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. modifikuje povrch dreva a ostatných prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Vloží vzorku do plazmového výboja, čím vyvolá na povrchu (a niekedy aj v štruktúre) fyzikálno-chemické zmeny, ktoré však nie sú viditeľné, no sú merateľné, hovorí. Ide o modifikácie na nano a mikro úrovni. Je to špičková novodobá technológia, s ktorou sa študenti naučia pracovať a môžu pomocou nej dosiahnuť zaujímavé výsledky výskumu už počas univerzitného štúdia. Nemenej atraktívnou oblasťou sú aj moderné konzervačné technológie pre ochranu materiálov a objektov svetového dedičstva. Na Oddelení dreva, celulózy a papiera vyvinul tím výskumníkov, v rámci projektu Kniha SK, konzervačný robot, ktorý umožňuje vývoj a testovanie nových chemických sústav pre konzervovanie kníh a archívnych dokumentov. „Toto patentované zariadenie je jediné na svete a je unikátne v tom, že je určené na vývoj a testovanie konzervačných látok na báze vody. Voda je vynikajúce netoxické rozpúšťadlo, ktoré však doteraz nebolo možné použiť na ochranu kníh, lebo tieto sa po vnorení do vody zničia. My sme však našli spôsob, ako sa vyhnúť ich poškodeniu a využiť práve vodu ako nosič aktívnych konzervačných látok.“ dodáva Radko Tiňo.
 
 • V biotechnológii využívajú mikroorganizmy
Študent 2. ročníka doktorandského štúdia Ing. Michal Plž pracuje v biotechnologickom laboratóriu a vysvetľuje, že biotechnológia sa zaoberá využitím mikroorganizmov, ktoré sú v prírode, na využitie priemyselne zaujímavých látok ako sú lieky, proteíny, enzýmy, biopalivá.
 
 • Hľadanie algoritmu proti nehodovosti
Jeho kolega Bc. Michal Horňák, ktorý je študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia zase vo vedľajšom laboratóriu simuluje automatické procesy cestnej premávky. „Ide o to, že v oblasti riadenia premávky je obrovskou výzvou nehodovosť, ktorú sa snažíme odstrániť. Úlohou študentov je navrhnúť riadiaci algoritmus, ktorý nahrádza ľudského vodiča. Algoritmus je nahratý v špeciálnej jednotke, ktorá je mozgom nášho robotického autíčka, čiže na základe toho, ako je od nás autíčko vzdialené, tak mu pridáme motory, aby sme udržali vzdialenosť, akú chceme,“ hovorí Michal Horňák.
 
 • Tlač alebo fotochémia?
V laboratóriu materiálovej tlače sa študenti učia všetko, čo sa týka tlače od predtlačovej prípravy až po tlačové technológie. Doktorand 4. ročníka Ing. Michal Hatala spresňuje, že „jedno z tých užších zameraní v rámci Oddelenia polygrafie aplikovanej fotochémie je tzv. tlačová elektronika, to znamená využitie komerčných tlačových technológií na nanášanie funkčných vrstiev a potom zhotovovanie elektronických súčiastok.“
 
 • Motivačné štipendiá aj bezplatné štúdium v zahraničí
Všetky študijné programy sú akreditované a podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR motivačnými odborovými štipendiami. To znamená, že už v prvom roku bakalárskeho štúdia má študent možnosť toto štipendium získať. Po prihlásení na FCHPT STU majú študenti navyše možnosť študovať aj v zahraničí. Časť štúdia môžu bezplatne absolvovať na univerzitách v celej EÚ. Svoje vzdelanie si vďaka tomu obohatia o medzinárodnú skúsenosť. Záujemcovia pritom môžu začať navštevovať fakultu bez prijímacích pohovorov. Šancu teda dostanú všetci. Prijímacím konaním je vlastne usilovnosť, cieľavedomosť a chuť zmeniť svet. Stačí poslať prihlášku a vybrať si svoj študijný program.
 
 • Najlepšie benefity pre budúcich vedcov a manažérov
Mladí ľudia a budúci vedci a manažéri môžu mimo štúdia aktívne tráviť čas na univerzitných športoviskách, kde môžu hrať tenis, futbal, volejbal, basketbal, minifutbal. Cvičiť atletiku, plávať. A nechýbajú ani tradičné vysokoškolské podujatia, kde sa dá žiť pestrým spoločenským životom. Beánie, „krúžkovice...“ a odvšadial sa možno na internát dopraviť jednoducho: mestskou hromadnou dopravou, ktorá je v tesnej blízkosti internátov.
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU
 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok