Nanotechnológie

Klaudia riaditeľka vývoja

O programe
Vyber
si to
najlepšie

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Úžasný program, kde sú takmer neobmedzené možnosti uplatnenia vo výskume a priemysle. Môžeš objaviť napr. nové pevné porézne materiály na báze nanočastíc, ktoré pomôžu! Medicíne, prírode, komukoľvek. Hranice objavovania neexistujú, sú limitované iba tvojou predstavivosťou. Najlepší pocit mám vtedy, keď vymyslíme nové veci, ktoré reálne pomáhajú ľuďom v bežnom živote. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave, môžeš nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.

Uplatnenie:
 • širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi
 • základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií
 • posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín
 • rozkladať a syntetizovať nové zlúčeniny
 • v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií
 • v oblasti prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov.

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

 • umelá koža
 • farmaceutický priemysel
 • analytik
 • nanomateriály
 • nové lieky a tabletky
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prečo sa pridať k nám
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok