Nanotechnológie

Klaudia riaditeľka vývoja

O programe
Vyber
si to
najlepšie

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Úžasný program, kde sú takmer neobmedzené možnosti uplatnenia vo výskume a priemysle. Môžeš objaviť napr. nové pevné porézne materiály na báze nanočastíc, ktoré pomôžu! Medicíne, prírode, komukoľvek. Hranice objavovania neexistujú, sú limitované iba tvojou predstavivosťou. Najlepší pocit mám vtedy, keď vymyslíme nové veci, ktoré reálne pomáhajú ľuďom v bežnom živote. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave, môžeš nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.

Uplatnenie:
 • širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi
 • základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií
 • posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín
 • rozkladať a syntetizovať nové zlúčeniny
 • v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií
 • v oblasti prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov.

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

 • umelá koža
 • farmaceutický priemysel
 • analytik
 • nanomateriály
 • nové lieky a tabletky

Lepšie raz vidieť
ako 100x počuť
Galéria študijného
programu

VYBER SI TO NAJLEPŠIE

Študuj najlepšiu školu

Odpad zo syntetických plastov patrí medzi najpálčivejšie témy súčasnosti a tejto oblasti sa venuje množstvo odborníkov z celého sveta. Rozhodne by v tomto smere mohol pomôcť aj výskum Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Mladí vedeckí pracovníci, spolu so svojimi mentormi, totiž pracujú na technológii takzvaných biologicky degradovateľných plastov. Sú mimoriadne ekologické a svoje uplatnenie si môžu nájsť aj v modernej medicíne.

Prečítajte si viac

KAM NA VÝŠKU

Študuj najlepšiu školu

Maturuješ a nevieš kam ďalej? Ukážeme Ti, ako prebieha štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prihlás sa na štúdium
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok