Životné prostredie

Monika CEO

O programe
Sprav
svet
zdravším

Chemické inžinierstvo

Štúdium nebolo jednoduché. O to lepší pocit som mala v praxi, že mi dalo potrebné znalosti v oblasti priemyselných technológií, ako pri optimalizácii, tak aj pri návrhu procesov. V priemysle je vždy potrebné učiť sa nové veci a práve odbor chemického inžinierstva vystihuje fundamentálne aspekty výrobných procesov a dáva tak absolventovi najlepšie predpoklady byť úspešný, lebo vidí výzvy tam, kde iní prekážky. Tieto univerzálne znalosti mi pomohli postupne stúpať vo firme vyššie až do TOP manažmentu. Zaradíš sa medzi tých, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v podniku pri vývoji, optimalizácii, riešení technických problémov, úsporách materiálu a energií alebo pri zavádzaní nových technológií do praxe. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe.

Uplatnenie:
  • v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, papierenskom priemysle a biotechnológiách
  • v akomkoľvek procesnom priemysle (napríklad automobilovom)
  • ako vedúci prevádzok, technológ, energetik, vedúci pracovník v inžinierskych a projekčných kanceláriách
  • ako vývojový pracovník a projektant, vo firemných výskumoch a na zahraničných univerzitách
  • ako výskumný pracovník v oblasti mikro a nanotechnológií s výstupom v praxi

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • procesný inžinier
  • životné prostredie
  • obnoviteľné zdroje energie a materiálov
  • úspora energií

Lepšie raz vidieť
ako 100x počuť
Galéria študijného
programu

SPRAV SVET ZDRAVŠÍM

Študuj najlepšiu školu

Chemické inžinierstvo – pod týmito dvoma slovami sa rozhodne skrýva veľká budúcnosť. A práve vďaka tomuto vednému odboru sa môže zlepšiť aj životné prostredie. Dokáže totiž upraviť fungovanie dnešných fabrík, najmä v oblasti chemického priemyslu. Študenti na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave tak vedia, ako spraviť z klasickej továrne ekologickú.

Prečítajte si viac

KAM NA VÝŠKU

Študuj najlepšiu školu

Maturuješ a nevieš kam ďalej? Ukážeme Ti, ako prebieha štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prihlás sa na štúdium
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok