Chemshow
Program a časový harmonogram akcie

  • 09:00 - 09:35 hod.
Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o fakulte, vysokoškolskom štúdiu a perspektívach uplatnenia absolventa v zamestnaní doma i v zahraničí. Oboznámenie návštevníkov s priebehom akcie a súťažami o zaujímavé ceny.
 
  • 09:35 - 09:45 hod.
Prestávka, presun do prednáškových miestností.
 
  • 09:45 - 10:30 hod.
     
Odborné prednášky na témy:


jednotkaAko sa rakovinové bunky bránia liečbe (doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.)
Prednáška ponúka informácie, čo vieme o rakovinových bunkách. Poslucháč sa dozvie, prečo je rakovina zhubná choroba a aké sú možnosti liečby na bunkovej úrovni. Kedy sú lieky účinné a prečo sa po čase rakovinové bunky stávajú odolné voči liečbe?dvojkaDrogy okolo nás (doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.)
Prednáška sa venuje problematike drog v ľudskej spoločnosti z pohľadu chemika. Poslucháč sa dozvie o drogách prírodného a syntetického charakteru, ako aj o možnostiach analýzy ich metabolitov.trojkaOd jedov k liekom (doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.)
O prírodných molekulách, ktoré nás môžu zároveň nekompromisne zabiť alebo naopak spoľahlivo vyliečiť - a rozhoduje o tom iba dávka....


 
  • 10:40 - 11:50 hod.

jarmok

V priestoroch na prízemí pred prednáškovými miestnosťami, v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice a vo vybraných laboratóriách FCHPT STU budú rozmiestnené stánky s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi. Návštevníci uvidia chémiu naživo, môžu diskutovať s našimi učiteľmi a so študentmi fakulty témy späté s ich výskumnými aktivitami.
Premietanie populárno - náučných filmov.
Možnosť návštevy výstavy fotografií ACADEMICA 2018 v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice.
 
  • 11:50 - 12:30 hod.

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže a súťaže v ovládaní robota v prednáškovej miestnosti CH12.
Odovzdanie cien výhercom dekanom FCHPT STU.


Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj návštevy vybraných pracovísk - laboratórií našej fakulty.


Tešíme sa na stretnutie na pôde našej fakulty.

 
 
Na začiatok