Chemshow
Program a časový harmonogram akcie

09:00 - 09:35 hod.
Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o fakulte, vysokoškolskom štúdiu a perspektívach uplatnenia absolventa FCHPT doma i v zahraničí. Oboznámime Vás s priebehom akcie a predstavíme súťaže o fantastické ceny.
 
  • 09:35 - 09:45 hod.
Prestávka, presun do prednáškových miestností.
 
  • 09:45 - 10:30 hod.
     
Odborné prednášky na témy. ktoré Vás zaujímajú:


jednotkaAko funguje srdce (doc. Ing. Albert Breier, DrSc.) ch12
Prednáška ponúka najnovšie poznatky o srdci. Poslucháč sa dozvie, ako srdce funguje z pohľadu biochémie i biofyziky a čo ohrozuje jeho správnu činnosť.


dvojka_upravaSila priemyselnej havárie - keď chemický priemysel nemá svoj deň (doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.) ch13
Umiestnenie chemického priemyslu v určitej lokalite neznamená len ekonomický rozvoj, no prináša aj potencionálne riziká. Závažné priemyselné havárie, ktoré v minulosti otriasli verejnou mienkou, nás učia, že je nevyhnutné riešiť všetky detaily bezpečnosti výroby skôr, ako sa nešťastie stane. Cieľom prednášky je prostredníctvom analýzy závažných havárií nielen poukázať na možné riziká chemického priemyslu, ale zároveň aj predstaviť v súčasnosti používané metódy bezpečnostného inžinierstva umožňujúce minimalizáciou týchto rizík.


trojka_upravaDrogy: od výrobcu až po životné prostredie (doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.) ch14
Prenáška sa venuje problematike ilegálnych drog v ľudskej spoločnosti z pohľadu forenzného chemika. Ozrejmí sa, čo sú drogy prírodného a syntetického charakteru. Poslucháč sa na prednáške tiež dozvie, že drogy nepredstavujú len celospoločenský problém, ale ohrozujú aj naše životné prostredie, no majú svoj potenciál aj v medicíne.


stvorkaČokoláda (doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.) ch16
Účastník prednášky sa dozvie pestrú paletu informácií o čokoláde. Z čoho sa vyrába? Aká je pôvodná farba čokolády? Koľko druhov tejto maškrty poznáme? Zaujímavé bude aj zistenie, aké má účinky, a prečo ju tak zbožňujeme ... 
  • 10:40 - 11:50 hod.

jarmok_2019

Na rad prichádza samotná CHEMSHOW. Bude prebiehať na prízemí pred prednáškovými miestnosťami, v Chemickej knižnici a vo vybraných laboratóriách. A čo Vás čaká? Množstvo stánkov s demonštračnými pokusmi, panely s plagátmi, kopa suvenírov a malých darčekov, ktoré si odnesiete so sebou domov. Uvidíte chémiu NAŽIVO - môžete veľa vidieť, zažiť, diskutovať s našimi učiteľmi a študentmi fakulty. Okrem toho budeme premietať populárno - náučné filmy a zasúťažíme si.
 
  • 11:50 - 12:30 hod.

Zlatým klincom programu je vyhodnotenie súťaží a ocenenie výhercov, Jednak pôjde o vedomostnú súťaž, na ktorej ste sa mali možnosť zúčastniť počas Chemshow. A takisto súťaž v ovládaní robota, ktorý je prekvapením, preto o ňom na teraz viac neprezradíme. V aule CH - 12 bude ceny výhercom odovzdávať samotný dekan fakulty.


Tešíme sa na stretnutie na pôde našej fakulty.

 
Na začiatok