Nové prístupy k liečbe rakoviny i antibiotiká
Študijných programov na STU bude viac

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pribudol nový študijný program: Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie. Nový program sa otvoril pre študentov so záujmom o výskum a vývoj nových liečiv, medicínsku a farmaceutickú chémiu a biochémiu.

Narastajúca hrozba rezistencie mikroorganizmov voči antibiotikám či zvyšujúci sa výskyt nádorových a ďalších civilizačných ochorení na jednej strane a potreba spojiť sily v hľadaní riešení pre zdravie obyvateľstva na strane druhej, boli impulzom pre Slovenskú technickú univerzitu a jej Fakultu chemickej a potravinárskej technológie otvoriť nový študijný program Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie. Špičkové odborné zázemie fakulty, ktorá bola už niekoľkokrát za sebou vyhlásená za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku, a kvalitné vybavenie jej učební a laboratórií dáva predpoklady pre vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti biologických aplikácii chemických vied pre modernú farmáciu.

Našou ambíciou je prispieť do skladačky vo výskume génov, proteínov a mikroorganizmov nielen priamo v laboratóriách, ale aj učebniach vzdelávaním nových odborníkov, ktorí budú rozvíjať našu prácu ďalej.“, vysvetľuje Albert Breier z Ústavu biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU.

Vo výskume génových mutácií a zmien proteínov, ktoré vedú k patologickým procesom v ľudskom organizme, nie sú nováčikovia. Spolu so študentami sa vedeckí pracovníci z FCHPT STU zamerali na výskum proteínov a zaznamenali významný úspech. V spolupráci s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky CB v SAV prišli k poznaniu, že vedia zistiť stav kedy budú leukemické bunky na chemoterapiu necitlivé a teda liečba bude obmedzene účinná.

Pred nedávanom sa nám podarilo spresniť výskum anglických kolegov, ktorí našli proteín vyskytujúci sa v leukemických bunkách pri určitom type leukémie. My sme zistili, že je prítomný len v prípade, keď sú bunky citlivé na chemoterapiu. Akonáhle začnú byť na chemoterapiu rezistentné, proteín sa stratí. Vieme dopredu povedať, či by konkrétna chemoterapeutická liečba mohla zaberať alebo nie“, dopĺňa A. Breier.

Poznanie presných mechanizmov prebiehajúcich v bunkách umožňuje výskumníkom vyvíjať novodobú cielenú liečbu s čo najmenšími vedľajšími účinkami. Aj na FCHPT sa usilujú nájsť také liečivá, ktoré nezasiahnu celý organizmus a celú bunku, ale mieria presne do cieľa. No nie je to jediný výskumný cieľ, ktorému sa tu v rámci ústavu biochémie a mikrobiológie spolu so študentami venujú. Je to napríklad aj rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám a hľadanie nových účinných zlúčenín.

Príprava mladých odborníkov prebieha teda viacerými smermi. Získajú tu nielen výbornú teoretickú bázu podloženú najnovšími výsledkami výskumu, ale naučia sa pracovať s novými technológiami, prístrojmi a získajú zručnosť v laboratórnej praxi. Znalosti v moderných disciplínach molekulárnej biológie, biochémie a biofyzikálnej chémie tak budú môcť neskôr zužitkovať vo výskumnej alebo výrobnej praxi orientovanej na potreby medicíny a farmácie a to napr. pri vývoji špecifických liečiv proti civilizačným chorobám.
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU
 
 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok