Od plastových tašiek k umelej koži
Trendové témy súčasnosti

Ekológia a ochrana životného prostredia, udržateľnosť, a v neposlednom rade najmä zdravie a bezpečnosť pre človeka – to sú trendové témy súčasnosti. V medicíne rovnako ako v stavebníctve, elektrotechnike, chémii či potravinárstve. S týmto zámerom vznikajú v chemických a chemicko-fyzikálnych laboratóriách aj nové materiály. Nie z ropy a zemného plynu ako to bolo kedysi, ale z rastlinných, biologicky rozložiteľných surovín. V prospech života a zdravia, využiteľné prakticky vo všetkých oblastiach každodenného života. Tak uzreli svetlo sveta nové bioimplantáty, lieky, ale aj inteligentné a ekologické obalové materiály, plasty rozložiteľné v prírode, či umelá koža. A to sú len niektoré novinky, na ktorých pracujú študenti a mladí vedeckí pracovníci spolu so svojimi pedagógmi na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v študijnom odbore Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.
 
  • Kreativita, know-how, možnosti

Hranice objavovania prakticky neexistujú a limituje ich len predstavivosť bádateľa a možnosti pracoviska. Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá bola už niekoľkokrát za sebou vyhodnotená za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku, sú pomerne široké. Atmosféra fakulty podporuje kreativitu študentov a vedie ich k nachádzaniu riešení využiteľných v reálnom, bežnom živote. Študenti prídu do kontaktu so širokou paletou materiálov, či je to celulóza, plasty, guma, kaučuk, prírodné alebo syntetické polyméry. Spolu so svojimi mentormi sa môžu venovať vývoju nových materiálov na báze nanočastíc, na rozložiteľných bioplastoch z obnoviteľných zdrojov, na objavovaní nových špecifických vlastností alebo na inovatívnych postupoch výroby bez použitia toxických alebo drahých chemikálií. Možností je veľa a aplikácií v reálnom živote tiež. Prakticky v každom odvetví priemyslu sa dá niečo nájsť. Od plastových tašiek, cez rôzne fólie, jednorazové poháre, misky, alebo inteligentné potravinové obaly so senzormi pre meranie teploty či plynov, až po náhradu chýbajúceho tkaniva v medicíne. Niektoré z ich materiálov sa už dnes využívajú, ako napríklad umelá koža na klinike popálenín v Ružinovskej nemocnici. Ďalšie čakajú na svoj objav alebo vylepšenie.
 
  • Žiadaní doma i za hranicami

Rozpätie aplikácií nových biomateriálov naznačuje, že k predpokladom úspešnej kariéry materiálového technológa patrí široké spektrum prírodovedných znalostí, laboratórnych zručností a tiež technický pohľad na využitie poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Štúdiom odboru Chémia, medicínska chémia a chemické materiály na FCHPT absolvent získava práve toto know-how. Odkrýva pre ním takmer neobmedzené možnosti ďalšieho uplatnenia a dopyt po špičkových materiálových technológoch je obrovský na Slovenku i v zahraničí. V priemyselných odvetviach i výskume. Od farmácie a medzinárodného vývoja nových liečiv, cez inovatívne biomedicínske materiály, priemyselné rozložiteľné plasty až po inteligentné potravinárske obaly. Vďaka kvalitnej odbornej jazykovej príprave aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne aj pri prekladaní technických textov.
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU

 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok