Zdravé potraviny

Peter výskum a vývoj

O programe
Prekvapia
Ťa možnosti

Potraviny, výživa, kozmetika

Zdravé potraviny, správna výživa, bezpečná kozmetika. Každý o tom hovorí, každý to chce mať. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ, nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Preto ma moja práca veľmi napĺňa. Prispievam ňou k ochrane nášho zdravia. Zabezpečujem, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a zdravotne nezávadné. Takisto sa dennodenne starám o bezpečnosť kozmetických výrobkov. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, si môžeš nájsť uplatnenie v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

Uplatnenie:
  • v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách
  • v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume
  • vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu
  • konzultant pre výživu, výživovú hodnotou a bezpečnosť potravín

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • kontrola
  • kvalitné, zdravé potraviny
  • bezpečnosť

Lepšie raz vidieť
ako 100x počuť
Galéria študijného
programu

PREKVAPIA ŤA MOŽNOSTI

Študuj najlepšiu školu

Viete ako sa dá znížiť nebezpečenstvo vzniku škodlivých mikroorganizmov v potravinách? A čo taká kozmetika? Prenikajú z nej nebezpečné chemické látky do ľudského tela? Práve tieto oblasti sledujú aj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. A dokonca tam v tomto smere majú aj niekoľko objavov.

Prečítajte si viac

KAM NA VÝŠKU

Študuj najlepšiu školu

Maturuješ a nevieš kam ďalej? Ukážeme Ti, ako prebieha štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prihlás sa na štúdium
2. KOLO PRIHLÁŠOK
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok