Zdravé potraviny

Peter výskum a vývoj

O programe
Prekvapia
Ťa možnosti

Potraviny, výživa, kozmetika

Zdravé potraviny, správna výživa, bezpečná kozmetika. Každý o tom hovorí, každý to chce mať. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ, nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Preto ma moja práca veľmi napĺňa. Prispievam ňou k ochrane nášho zdravia. Zabezpečujem, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a zdravotne nezávadné. Takisto sa dennodenne starám o bezpečnosť kozmetických výrobkov. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, si môžeš nájsť uplatnenie v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

Uplatnenie:
  • v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách
  • v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume
  • vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu
  • konzultant pre výživu, výživovú hodnotou a bezpečnosť potravín

Čo budeš
Ovládať
skúmať
vyrábať

  • kontrola
  • kvalitné, zdravé potraviny
  • bezpečnosť
Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych technológií.
Prečo sa pridať k nám
Po bakalárskom štúdiu si vyberáš nadväzujúce inžinierske programy, ktoré ťa prekvapia možnosťami.
Inžinierske programy
Na začiatok