Pridajte sa k zasväteným...
Bezpečné potraviny a kozmetika budú vašou doménou

Bio, eko a bezpečnosť patria dnes k top trendom v spoločnosti, osobitne u Generácie Z. Horúcimi sú najmä v oblasti produktov každodennej spotreby – potravín, ktoré jeme a kozmetických výrobkov, ktoré si aplikujeme. Spojené sú s nimi mnohé otázky. Ktoré potraviny patria na pult a ktoré už nie? Sú všetky „éčka“ v nich škodlivé? A ako je to s meniacimi sa názormi na správnu výživu? Je pravda, že všetko označené „bio“ a „eko“ je naozaj kvalitné? A „prírodná“ kozmetika a kozmetika z lekární – je bezpečnejšia ako „bežná“ kozmetika z drogérií? Alebo celkovo: je fóbia z chémie vo výžive a kozmetike opodstatnená?
  • Éra zdravia vyžaduje zasvätených
Produkcia bezpečných potravín a kozmetických výrobkov si vyžaduje odborníkov, ktorí poznajú moderné technologické procesy a ovládajú príslušné právne predpisy Európskej únie. Ale rešpektujú pritom na jednej strane pravidlá racionálnej výživy a ekologického prístupu k technológiám i obalovým materiálom a na strane druhej – prijateľné ceny finálneho výrobku. Nie je to jednoduché.
  • Vaše poslanie začína u nás
Odborné know-how, s ktorým dokážete prispieť k splneniu uvedených cieľov a naplniť svoje osobné poslanie, získate na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už niekoľkokrát za sebou bola vyhodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku a v oblasti potravín a kozmetiky má viacero medzinárodne cenených vedeckých výstupov. Ako absolventi bakalárskeho študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika nadobudnete základné teoretické poznatky a laboratórnu zručnosť nielen z mnohých prírodovedných predmetov a informačných technológií, ale aj predmetov v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky. Naučíte sa základné technologické procesy, ktoré sú dôležité napríklad aj kvôli predchádzaniu rozmnoženia zdraviu škodlivých mikroorganizmov. Oboznámite sa s princípmi formulácie základných kozmetických výrobkov, aby boli účinné a zdraviu prospešné. Môžete sa zapojiť aj do praktického výskumu – napríklad do prípravy fermentovaných potravín pre ľudí trpiacich alergiou na mliečny proteín či mliečne zložky (napr. laktózová intolerancia), do hľadania moderných postupov odstraňovania nebezpečných látok z potravín (napr. akrylamidu), do hodnotenia novodobých antioxidantov alebo do skúmania žiaduceho a nežiaduceho prieniku zložiek kozmetiky do kože človeka.
  • Kde sa môžete uplatniť?
Uplatniť sa môžete v inštitúciách verejného a privátneho sektora, vo vývoji, výskume, výrobe, v laboratóriách štátneho zdravotného dozoru, ale i v marketingu týchto produktov. Získané poznatky si však môžete prehĺbiť, ak budete pokračovať v štúdiu v niektorom nadväzujúcom magisterskom študijnom programe.
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU

 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok