Veľké zmeny nielen v chemickej výrobe
Nastupujú eko-inžinieri

  • Najžiadanejšie profesie výroby budúcnosti

Rýchlosť a razancia s akou dnes do výroby vstupujú nové moderné technológie a smart zariadenia je závratná. Od začiatku používania mobilnej a elektronickej komunikácie neubehlo veľa rokov a už sú tu priemyselné technológie a zariadenia navzájom poprepájané v cloude. Priemyselná revolúcia 4.0, ako sa toto obdobie pre rýchlosť zmien zvykne nazývať, má svoje prejavy takmer v každom priemyselnom odvetví. To chemické nevynímajúc. Spoločným menovateľom je pritom všadeprítomné úsilie o dosiahnutie vyššej efektivity, intenzifikácie a ekologickejšej výroby.
 
  • Zelené fabriky potrebujú komplexných odborníkov

Priemyselná výroba akéhokoľvek zamerania sa v posledných rokoch musí vyrovnávať s viacerými výzvami. Na jednej strane je to len neustály tlak na znižovanie nákladov, zvyšovanie efektivity, intenzifikáciu a ekonomizáciu procesov, kedy čoraz menšie zariadenia vykonávajú viacero kedysi separátnych úloh. Na strane druhej sa tu viac ako kedykoľvek predtým presadzuje ekologický rozmer výroby. Nielen preto, že mnohé kvóty nariaďujú smernice Európskych komisií, ale dôraz na udržateľnú výrobu, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu, je už pevnou súčasťou firemných stratégií. A je pritom jedno či ide o znižovanie množstva oxidu uhličitého uvoľňovaného do ovzdušia, alebo recykláciu a ďalšie spracovanie tuhých a kvapalných odpadov či čistenie odpadových vôd.

Hľadanie, tvorba i aplikácia nových riešení zvyšujúcich ekologickosť, bezpečnosť a ekonomickosť výroby si však vyžaduje novodobého odborníka s multidisciplinárnym záberom poznania. Eko-inžiniera so znalosťami nielen z chémie, či biochémie a matematiky, ale aj zo systémového, bezpečnostného a nákladového inžinierstva. No súčasne s technickým know-how a poznatkami z aplikácie procesov a zariadení v jednotlivých priemyselných odvetviach: chemickom, biotechnologickom, papierenskom i potravinárskom.
 
  • Multidisciplinárne vzdelanie zaradí k špičke

So zelenším, bezpečnejším a intenzifikovanejším charakterom výroby sa menia aj požiadavky praxe na odborníkov. Trend úzkošpecializovaných pracovníkov strieda dopyt po odborníkoch so širším spektrom znalostí a komplexnejším vzdelaním. Takých pripravujú na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorá bola už niekoľkokrát za sebou vyhodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku. Študenti programu Chemické inžinierstvo tu získajú poznatky z oblasti priemyselných technológií, naučia sa ako fungujú jednotlivé procesy, a osvoja si vedomosti, ktoré sú základom pre ich navrhovanie a optimalizáciu. Popritom budú hľadať a navrhovať riešenia inžinierskych problémov z výrobnej praxe, naučia sa realizovať ekonomickú a bezpečnostnú analýzu procesov. Svoje zameranie môžu nasmerovať na spracovanie odpadov rôzneho typu, alebo na spracovávanie prírodných látok pre farmáciu a potravinárstvo, či ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje. Absolventi študijného programu Chemické inžinierstvo sú vyhľadávanými odborníkmi v širokom spektre procesného priemyslu, vo výskume i inžinierskych a projekčných kanceláriách doma i vo svete.
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU

 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok