Zabudnite na čistých ajtíčkárov
Pre technológie budúcnosti sú len pridanou hodnotou

Digitálna doba ovplyvňuje takmer všetky oblasti ľudskej existencie. Vývoj technológií pokročil a zasahuje aj do takých, v ktorých si ich len ťažko vieme predstaviť. Čoraz viac fabrík je plne digitalizovaných a výrobné systémy sú stále inteligentnejšie.
 
  • Digitálny svet vyžaduje nové vedomosti a zručnosti
Digitálna továreň – aj tak sa dajú nazvať moderné fabriky s automatizovanými, robotizovanými pracoviskami. Cloudové technológie, ktoré tento spôsob riadenia a výroby umožňujú, začali výrazne ovplyvňovať všetky priemyselné odvetvia. Keď k tomu prirátame nové možnosti robotizácie, ktoré zahŕňajú vyššiu bezpečnosť, tesnú spoluprácu človeka s robotom, priestor pre využitie je oveľa širší ako tomu bolo doteraz. Aplikácie digitálneho priemyslu sa dostávajú do života nielen v automobilovom odvetví, ale aj charakterom práce vo veľmi jemnom, citlivom a presnom prostredí chémie, biochémie a potravinárstva.

PR_automatizacia_3

Na takéto špičkové digitálne smart riešenia pre priemysel je potrebné mať špičkových odborníkov, ktorí budú schopní nielen riadiť a monitorovať chod systémov, ale ich aj vytvárať. V prospech životného prostredia, efektivity, kvality, najnovších trendov hromadnej individualizácie a v neposlednom rade zamestnancov, aby odbúrali práce v často nepríjemných alebo dokonca zdraviu škodlivých podmienkach, aké vznikajú napríklad pri nízkych teplotách v mliekarňach, alebo v iných prevádzkach potravinárskeho, chemického, biochemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu.
 
  • Pripravíme vás na nové pracovné pozície
Mení sa charakter výroby a s tým aj požiadavky praxe na odborníkov. Digitálna fabrika prináša nové pracovné pozície, na ktoré študentov pripravuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už niekoľkokrát za sebou bola vyhodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku. Absolventi študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve sa stávajú žiadanými a oceňovanými špičkovými odborníkmi v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle. Je to nový typ manažérov, ktorí sa vyznajú nielen v chémii či potravinárstve, ale sú odborníkmi aj v najnovších automatizačných, informatických či robotizačných technológiách. Jednoducho všade tam, kde dochádza k synergickému efektu vedomostí z oblasti IT a chemicko-technologických odvetví.

PR_automatizacia_2

Priemyselná revolúcia 4.0, ako našu súčasnosť odborníci často nazývajú, zasahuje takmer všetky výrobné sféry a nastupujúca mladá generácia sa potrebuje pripraviť pre prax. Budúcemu riadiacemu pracovníkovi už nebude stačiť sledovať výrobný pás. Bude musieť zvládnuť nielen technológiu výroby, ale ju aj vedieť premeniť na automatizované celky, navrhovať riadiace algoritmy a informačné systémy v špecificky zameraných výrobných zariadeniach, zbierať dáta elektronicky, vyhodnocovať ich a promptne reagovať na akékoľvek výkyvy v automatizovanom systéme.

Smerujeme k plne digitalizovanej výrobe riadenej prostredníctvom smartfónu. Ako je to možné? Internet vecí zasiahol aj do tejto sféry. Zariadenia majú svoje senzory, ktoré vysielajú údaje do systému, sú navzájom prepojené prostredníctvom internetu (cloudové platformy), robotické pracoviská sú bezpečné a roboty pracujú v tesnej blízkosti človeka, pracujú v jemných a veľmi presných prevádzkach. Na toto všetko vás pripraví štúdium na fakulte, ktorá má rozvinuté spolupráce so špičkovými technologickými vývojármi po celom svete, vrátane Nemecka, Belgicka, Nórska, Švajčiarska, Číny a Japonska.
 
  • Študenti majú k dispozícii rôzne inovatívne nástroje a môžu sa aj sami podieľať na vývoji technológií pre ich využitie v priemysle 4.0.
Vedomosti z informačných technológií využijú na riadenie reálnych výrobných procesov a pomocou zberu a spracovania reálnych dát na počítačovú simuláciu týchto procesov. Zaradia sa medzi špičkových "ajťákov", ktorí okrem ovládania štandardných informačných technológií, majú znalosti v oblasti chemických, biochemických, farmaceutických a potravinárskych procesov. Uplatnenie tak poľahky nájdu nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, ale i vo vodárenstve, rôznych ekologických prevádzkach alebo certifikovaných laboratóriách.

PR_automatizacia_1
 
Vyplniť PRIHLÁŠKU

 

Zaujímavé články - PREČÍTAJTE SI:

SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE  
Na začiatok